KettőPontNulla Tanulócsoportok

2017. nyarán tanulócsoportot nyitottunk Budaörsön.

Közösségi, szülői összefogásból származó alternatív lehetőséget ajánlunk, ahol a gyermek kiegyensúlyozottan tanulhat, családias környezetben fejlődhet.

Mint ahogy az életünkben, a gyermeknevelésben és az ismeretszerzés segítésében (nem szeretjük az "oktatás" szót!) is fontosnak tartjuk az egymásra figyelést, a kicsik fejlődésének segítését, információigényük kibontását, támogatását, kreatívitásuk segítését, korlátok (=kapaszkodók) mellett az egyéniségük szárnyalásának támogatását, a csapat-élményt, összetartást-összetartozást, az egyéni és csoportos munkára való képesség lehetőségét... Fontos számunkra, hogy békés, nyugodt, vidám, szeretetteljes légkört alakítsunk ki, fontos a környezettudatosság, a művészet, a szenvedély, a zene, a pozitív gondolkodás, fontos a bizalom, a tudatosság, de a fejlődésre, akár változásra való lehetőség is. Elengedhetetlen, hogy a gyerekek értsék az összefüggéseket, hogy lelkesedéssel, örömmel közeledjenek az újhoz, az új ismeretekhez, hogy egyszerűen szeressék felfedezni a világot. Hisszük, hogy pozitív gondolatokkal, jó szándékkal, humorral, segítségnyújtással nagyon sok minden megoldható!

PEDAGÓGIAI KONCEPCIÓ

Gyermek-, kooperatív-, élmény-központú tanulás, egyéni és csoportos, elsősorban projektmunkák jellemzik módszerünket. Fontos, hogy a gyerekek megértsék a logikai, az ok-okozati összefüggéseket, a folyamatokat és ne magoljanak, hanem lelkesedve, információigényükre, kreativitásukra támaszkodva ismerjék meg a világot. Mentoruk ebben a folyamatban segíti őket.
Szeretnénk, ha egyre több kiegyensúlyozott, egymásra figyelő, környezettudatos, boldog, információ-éhes, kreatív, csillogó szemű gyermek találna rá a saját útjára! De azt nem szabad elfelejteni, hogy náluk is be kell tartani határidőket, a kereteket, tanulni kell otthon is (általában a nagyoknál sincs több ez napi fél óránál) - viszont nem jegyre vagy jegyért, hanem valóban a tudásért, információért. Nem töltjük bele a gyermek fejébe a tudást, hanem az érdeklődését keltjük fel, és testi/lelki/szellemi/érzelmi neveléssel együtt érjük el, hogy aktívan részt vegyen és vállaljon a saját élete alakításában! Ebből viszont nem maradhat ki a szülő sem! Együtt nagyon sok dologra vagyunk képesek!

MENTOR PROGRAM

Tanulócsoportunkban tanítóinkat mentoroknak hívjuk, mert hiszünk abban, hogy a gyerekeknek kísérőre van szükségük, aki mintát ad, tudást ad, érzelmi biztonságot ad, utat mutat, de ha a gyerek eltér az útmutatásától, akkor azt rugalmasan kezeli. Megvizsgálja az adott helyzetet, közösen értékelik és változtatnak, ha szükségesnek látja. A mentor tudatosan építi kapcsolatát a gyerekekkel, és segíti őket, hogy egyre magabiztosabbak és önállóbbak legyenek. Létrehoz egyfajta védőhálót, így minden életkorban megteremti a szükséges és fontos biztonságot, miközben megadja a fejlődésükhöz szükséges szabadságot is.
Ennek elvén választunk minden gyerek mellé egy kismentort is, akiknek ugyanígy feladatuk, hogy fiatalabb társaikat segítsék a tanulócsoportban eltöltött és akár azon kívüli életükben.

Teens & Library

"STÁTUSZ"

A szülők kérik gyermekük egyéni munkarendes státuszát az oktatási hivataltól, év végén (és ha szükséges, félévkor is ) vizsgáznak az állami háttérintézményben.

Az iskolákban általában jól látható a követelményrendszer, elismerik egész éves munkánkat, a vizsga nem okoz óriási stresszt,  többnyire nem jelent mást, mint egy beszélgetést, számadást a megszerzett tudásról, kompetenciákról vagy beadandó munkákat, teszteket is kérhetnek.

FINANSZÍROZÁS

Alapítványi támogatásként szeretnénk minimum 75.000 Ft - 100.000 Ft/hó összeget kérni, mely szükséges a kis csoportlétszám és a megfelelő hely, programok, szakemberek biztosítása miatt. Az összeg 12 hónapra fizetendő. (Együtt beiratkozó testvérek vagy szociálisan rászoruló családok ennél kisebb összeget is szoktak vállalni. Cégek számára kedvezmények leírására is van lehetőség.)